HOTLINE: 3930 2242   EMAIL: thuy.nguyen@bemind.com.vn

Câu lạc bộ Thịnh Vượng

  • Điều lệ

    CLB được thành lập để tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, nghiện cứu, trao đổi và ứng dụng các bài học về Làm chủ đồng tiền nhằm giúp các thành viên rèn luyện các phẩm chất làm chủ đồng tiền như Kiếm tiền, Tiết Kiệm, Chi Tiêu, Đầu tư và Từ thiện. Là nơi các em trao đổi học tập các cách thức giúp em đạt được ước mơ và cuộc sống thịnh vượng.

  • Đăng ký

  • Tổ chức

  • Thành viên

TIN QUAN TÂM NHIỀU

SỰ KIỆN TRONG THÁNG

Đối tác

Lượt truy cập: 496886. Đang online 3