HOTLINE: 3930 2242   EMAIL: thuy.nguyen@bemind.com.vn

Điều lệ

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ THỊNH VƯỢNG

Tên: CÂU LẠC BỘ THỊNH VƯỢNG

Điều 1: Mục đích tổ chức và hoạt động của CLB

CLB được thành lập để tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, nghiện cứu, trao đổi và ứng dụng các bài học về Làm chủ đồng tiền nhằm giúp các thành viên rèn luyện các phẩm chất làm chủ đồng tiền như Kiếm tiền, Tiết Kiệm, Chi Tiêu, Đầu tư và Từ thiện. Là nơi các em trao đổi học tập các cách thức giúp em đạt được ước mơ và cuộc sống thịnh vượng;

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CLB

 • CLB hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.
 • CLB hoạt động dưới sự quản lý của Công ty Trí Tuệ Đẹp, và điều hành của ban chủ nhiệm CLB.
 • CLB được đặt tại phòng 501 số 142 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM

Điều 3: Nhiệm vụ của CLB

Đoàn kết, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành viên phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần tạo nên lớp người trẻ tuổi có hoài bão, ước mơ, phẩm chất và kỹ năng để có cuộc sống thịnh vượng – để có thể vừa giúp được bản thân, vừa giúp được gia đình và đóng góp cho xã hội.

 • Tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp các thành viên việc học tập, nghiên cứu, và ứng dụng các phẩm chất Làm chủ đồng tiền;
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng Làm chủ đồng tiền.
 • Tổ chức các hoạt động liên kết và giao lưu với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội;
 • Tổ chức các hoạt động, trò chơi và các cuộc thi như “Doanh Nhân Nhí, Ý Từ thiện”, cuộc thi “Ý tưởng Từ thiện của em”, Họat động trò chơi game “Làm chủ đồng tiền”.
 • Tư vấn hướng nghiệp cho các thành viên.
 • Giúp các thành viên đuợc độc lập tài chính

 

Chương II: THÀNH VIÊN

Điều 4:

 • Thành viên là tất cả các em trong độ tuổi từ 7 đến 18 tuổi tán thành điều lệ của CLB, tự nguyện gia nhập CLB. Ngoài ra các thành viên trong độ tuổi này cần có sự bảo lãnh và đồng ý của phụ huynh hoặc người thân;
 • Các cá nhân khác có uy tín, có những đóng góp tích cực cho CLB và tự nguyện tham gia các hoạt động của CLB thì có thể được kết nạp là Thành viên danh dự.

Điều 5: Nhiệm vụ của Thành viên

 • Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ CLB và các quyết định của CLB; sinh hoạt và đóng hội phí theo quy định; tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của CLB trong cộng đồng.
 • Tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của CLB; đoàn kết và giúp đỡ các thành viên khác trong các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các bài học Làm chủ đồng tiền.

Điều 6: Quyền lợi của Thành viên:

 • Được tham gia các chương trình do CLB tổ chức với mức phí cực kỳ ưu đãi hoặc miễn phí.
 • Được CLB thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của CLB, các thông tin về các kỹ năng và phẩm chất Làm chủ đồng tiền … qua Bản tin hàng tháng, thư Điện tử hàng tuần và website của CLB.
 • Được sử dụng phòng thông tin của CLB và các phương tiện cần thiết để truy cập các thông tin về hoạt động của hội viên.
 • Được CLB giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc phổ biến thông tin liên quan đến các thành viên qua bản tin tháng, bản tin điện tử hàng tuần và website CLB miễn phí.
 • Được tham gia quảng cáo sản phẩm & dịch vụ của thành viên trên bản tin Hội và website CLB với phí ưu đãi.
 • Được tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với các tổ chức cá nhân nhằm trao đổi học tập và rèn luyện các phẩm chất và kỹ năng do CLB tổ chức
 • Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do CLB tổ chức hàng quý. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới
 • Được tham gia các khóa đào tạo theo các chuyên đề về nâng cao kỹ năng Làm chủ đồng tiền do CLB tổ chức với mức phí ưu đãi.
 • Được bàn bạc, giám sát các công việc của CLB, được ứng cử và đề cử vào ban chủ nhiệm CLB

 

Chương III: TỔ CHỨC CỦA CLB

Điều 7: Tổ chức của CLB bao gồm

Điều 7.1. Ban cố vấn:

Ban cố vấn và đại diện công ty Trí Tuệ Đẹp quyết định và chịu trách nhiệm vấn đề quản lý CLB về đường lối, phương hướng hoạt động theo đúng các nguyên tắc tổ chức CLB, đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho các thành viên.

Ban cố vấn bao gồm các phụ huynh, các cá nhân có uy tín và các các bộ cuả công ty Trí Tuệ Đẹp do Ban Giám đốc công ty đề cử.

Ban cố vấn bao gồm 5 Thành viên trong đó có 01 trưởng ban, 01 ủy viên thường trực và 03 ủy viên.

Điều 7.2. Ban chủ nhiệm:

Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm và quyết định tổ chức mọi hoạt động của CLB nhằm đạt được những mục đích mà CLB đã đề ra.

Ban chủ nhiệm bao gồm 9 người, do các thành viên CLB bầu.

Cơ cấu gồm:

 • 01 trưởng ban điều hành chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động
 • 01 phó ban điều hành quản lý về tài chính
 • 01 thư ký thường trực tại trụ sở
 • 06 thành viên còn lại được gọi là các điều phối viên dự án và được chia thành các nhóm dự án theo sự phân công của ban điều hành.

Điều 7.3: Nhiệm vụ của ban cố vấn và ban chủ nhiệm:

7.3.1. Nhiệm vụ Ban cố vấn:

 • Tư vấn về đường lối phương hướng hoạt động của CLB
 • Hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn trong các hoạt động hướng nghiệp

7.3.2 Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm:

 • Trưởng ban điều hành: quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với mọi hoạt động của CLB;
 • Phó ban điều hành: quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề tài chính công khai
 • Thư ký thường trực CLB: phụ trách các công việc hành chính của CLB. Quản lý, theo dõi, ghi chép, đánh giá quá trình hoạt động của các thành viên. Soạn thảo, phát giấy mời cùng các thông báo khác của câu lạc bộ
 • Các điều phối viên dự án:
  • Xây dựng kế hoạch triển khai dự án; thông qua ban cố vấn và ban điều hành
  • Chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, phối hợp các dự án do trưởng ban điều hành giao cho (hoạt động theo nguyên tắc ban điều hành sẽ phân công thành viên của mình phụ trách, giám sát một hoặc một số dự án cụ thể của CLB hoặc của các thành viên)
  • Trong quá trình thực hiện dự án ban điều hành dự án phải lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu các hoạt động dự án cho ban cố vấn và ban điều hành.

Điều 7.4: Nhiệm kỳ của ban cố vấn và ban chủ nhiệm

7.4.1. Nhiệm kỳ của Ban cố vấn:

 • Hoạt động không nhiệm kỳ.
 • Sự thay đổi vị trí và số lượng thành viên ban cố vấn phụ thuộc vào quyết định của công ty Trí Tuệ Đẹp.

7.4.2. Nhiệm kỳ của Ban điều hành:

 • Nhiệm kì hoạt động: 2 kỳ hoạt động của CLB (12 tháng)
 • Sau 2 kỳ hoạt động sẽ tiến hành bầu lại các vị trí trong ban điều hành vào đại hội tổng kết cuối kỳ.

Khi cần thiết có quá 2/3 số hội viên yêu cầu bầu lại một vị trí trong ban điều hành có thể tiến hành đại hội bất thường. Thành viên trong ban điều hành do các hội viên giới thiệu và bầu ra thông qua bỏ phiếu kín theo nguyên tắc lấy theo số phiếu từ cao xuống thấp cho đủ số người. Các vị trí cụ thể trong ban chủ nhiệm do các thành viên trong ban chủ nhiệm đề cử và hiệp thương để chọn ra.

Điều 8: Đại hội Tổng kết nhiệm kỳ của CLB

Điều 8.1. Kỳ hoạt động của CLB là 6 tháng. Đại hội tổng kết được tiến hành vào cuối mỗi kỳ hoạt động.

Điều 8.2. Nhiệm vụ của đại hội:

 • Ban cố vấn và ban điều hành tiến hành kiểm điểm, rút kinh nhiệm trong qua trình hoạt động kỳ vừa qua.
 • Thảo luận và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động kì tiếp theo.
 • Xét khen thưởng và kỉ luật các nhóm, cá nhân, hội viên trong kì hoạt động vùa qua.

 

Chương IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT

Điều 09: Các thành viên CLB, Ban chủ nhiệm và những cá nhân có đóng góp đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển CLB, có thành tích trong quá trình hoạt động được CLB xem xét khen thưởng theo quy định cụ thể về khen thưởng và kỷ luật của CLB.

Điều 10: Các hội viên vi phạm điều lệ CLB, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của CLB bị kỷ luật với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi CLB theo quyết định của ban điều hành.

Chương V: TÀI CHÍNH CỦA CLB

Điều 11: Tài chính của CLB gồm các nguồn thu sau đây:

 • Hội phí do hội viên đóng góp 600.000 đ/ người/ năm.
 • Kinh phí do Công ty Trí tuệ Đẹp hỗ trợ (tùy thuộc vào từng hoạt động cụ thể)
 • Do các tổ chức, cá nhân tài trợ, giúp đỡ

Điều 12: Các khoản chi của CLB gồm có:

 • Các hoạt động của CLB
 • Khen thưởng
 • Xây dựng, sửa chữa các cơ sở vật chất, công trình phúc lợi tập thể của CLB

Điều 13: Hoạt động tài chính của CLB do bộ phận tài chính thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả và công khai, và báo cáo tổng kết vào các kỳ đại hội.

 

Chương VI: CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CLB

Điều 14:

 • Mọi thành viên, Ban cố vấn, Ban chấp hành CLB phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ CLB
 • Việc sửa đổi bổ sung và thông qua điều lệ CLB do đại hội tổng kết nhiệm kì quyết định.
 • Ban điều hành của CLB có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện điều lệ CLB 

CÁC TIN KHÁC

TIN QUAN TÂM NHIỀU

SỰ KIỆN TRONG THÁNG

Đối tác

Lượt truy cập: 489238. Đang online 3